Hea koostööpartner
e Tuletame meelde, et ajavahemikul 20.01.2017 kell 15:15 kuni 22.01.2017 kell 19:00ni ei võta me müügi- ja ostutellimusi va..
b Vabandame ebamugavuste pärast=

Dear partner!
We are reminding that we aren't taking orders and purchase orders 20. January 03:15 p.m. till 22. January 07:00 p.m.
For more details, please contact Your personal account manager.
We apologise for the inconvenience!

Jaotuslogistika


RNRO


VMI

{{getText('FRONTPAGE_DATE')}} {{getText('FRONTPAGE_STATUS')}} {{getText('FRONTPAGE_PRODUCT_OWNER')}} {{getText('FRONTPAGE_ORDER_NUMBER')}} {{getText('FRONTPAGE_CLIENT')}}
{{localDate(order.created_date)}} {{getOrderStatus(order.order_status)}} {{order.company_name}} {{order.order_number}} {{getClient(order.client_id).name}}

{{getText('FRONTPAGE_CLIENT_MANAGER_CONTACT')}}

{{client_manager.name}}
{{client_manager.email}}
{{client_manager.phone || ''}}

{{getText('MANAGE_COMPANY_CLIENT_ADDING')}}

{{getText('MANAGE_COMPANY_ADD_CLIENT_TEXT')}}

{{getText('MANAGE_COMPANY_IP')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_EMAIL')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_NAME')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_TIME')}}
{{userLog.ip}} {{userLog.email}} {{userLog.name}} {{localDate(userLog.created_date)}}
# {{getText('MANAGE_COMPANY_DESCRIPTION')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_PRODUCT_GROUP')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_MINIMAL_AMOUNT')}}  
{{product.id}} {{displayLongProduct(product.description)}} {{product.product_group}} {{product.minimum_amount}}
{{getProductData(product.product_code).id}} {{displayLongProduct(getProductData(product.product_code).description)}} {{getProductData(product.product_code).product_group}}
# {{getText('MANAGE_COMPANY_DESCRIPTION')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_PRODUCT_GROUP')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_ADD')}}
{{product.id}} {{displayLongProduct(product.description)}} {{product.product_group}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_ALL')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_WITH_PRICE')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_WITHOUT_PRICE')}}
# {{getText('MANAGE_COMPANY_DESCRIPTION')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_PRODUCT_GROUP')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_PRICE')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_NEW_PRICE')}}
{{product.id}} {{displayLongProduct(product.description)}} {{product.product_group}} {{product.price}}
{{product.id}} {{displayLongProduct(product.description)}} {{product.product_group}} {{product.price}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_CLIENT_CODE')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_NAME')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_ADDRESS')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_CITY')}}
{{client.id}} {{client.name}} {{client.address}} {{client.city}}
# {{getText('MANAGE_COMPANY_NAME')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_EMAIL')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_USER_GROUP')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_CONNECTED_CLIENT')}}
{{user.id}} {{user.name || '-'}} {{user.email}} {{ getUserGroupLabel(user.user_group) }} {{$select.selected.name}}
(id:{{client.id}})

{{getText('MANAGE_COMPANY_MANAGER')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_CLIENT')}}
{{getUserData(viewUserId).name}}
{{getUserData(viewUserId).email}}
{{ getUserGroupLabel(getUserData(viewUserId).user_group) }}

{{getText('MANAGE_COMPANY_MANAGER')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_CLIENT')}}

{{getText('MANAGE_COMPANY_DELETE_CONFIRM_TEXT')}}

{{getClientData(viewClientId).name}}
{{getClientData(viewClientId).address}}
{{getClientData(viewClientId).discount_percent}}%
{{getText('MANAGE_COMPANY_YES')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_NO')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_YES')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_NO')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_YES')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_NO')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_YES')}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_NO')}}
{{getInvoiceNumber(getClientData(viewClientId))}}
{{getInvoiceNumber(viewClientModifyData)}}
# {{getText('MANAGE_COMPANY_DESCRIPTION')}} {{getText('MANAGE_COMPANY_PRODUCT_GROUP')}}
{{getProductData(product).id}} {{displayLongProduct(getProductData(product).description)}} {{getProductData(product).product_group}}
{{product.id}} {{displayLongProduct(product.description)}} {{product.product_group}}
{{getText('MANAGE_COMPANY_NAME')}}
{{location}}
{{getText('PRODUCT_PRODUCT_CODE')}} {{getText('PRODUCT_DESCRIPTION')}} {{getText('PRODUCT_PRODUCT_GROUP')}} {{getText('PRODUCT_EAN')}} {{getText('PRODUCT_ARETO_NR')}} {{getText('PRODUCT_WAREHOUSE_AMOUNT')}} {{getText('PRODUCT_PRODUCT_BATCH')}} {{getText('PRODUCT_EVA')}} {{getText('PRODUCT_TOTAL')}}  
{{product.id}} {{displayLongProduct(product.description)}} {{product.product_group}} {{product.ean}} {{product.areto_nr}} {{product.amounts[model.chosen_warehouse]}} {{product.batch_amounts[model.chosen_warehouse][product.batch_number]}} {{product.batch_number || '-' }} {{(getWarehouseCount(product.id) != null) ? getWarehouseCount(product.id) : '-'}} {{product.amounts[model.chosen_warehouse] + (getWarehouseCount(product.id) || 0)}}
{{$select.selected.name}}

{{getClientData(orderData.client_id).name}}

{{getClientData(orderData.client_id).country}} {{getClientData(orderData.client_id).city}} {{getClientData(orderData.client_id).address}} {{getClientData(orderData.client_id).postal}}

{{$select.selected.name}}

{{$select.selected}}
* {{getText('ORDER_PRODUCTS_DELIVERY_INFO_TEXT')}}
# {{getText('ORDER_PRODUCTS_PRODUCT')}} {{getText('ORDER_PRODUCTS_AMOUNT')}} {{getText('ORDER_PRODUCTS_PRICE')}} {{getText('ORDER_PRODUCTS_DISCOUNT')}} % {{getText('ORDER_PRODUCTS_WAREHOUSE_COUNT')}} {{getText('ORDER_PRODUCTS_TOTAL')}}  
{{$index + 1}}
{{ getProductData(product.id).id }}     {{getProductData(product.id).ean}}
{{ displayLongProduct(getProductData(product.id).description) }} · {{getText('PRODUCT_PRODUCT_BATCH')}}: {{product.batch_number || '-'}}
{{ getProductAmount(product.id, product.batch_number)}}{{getProductData(product.id).unit | lowercase}}
(min {{getProductData(product.id).minimum_amount}})
(kastis {{getProductData(product.id).units_per_parcel}})
{{getProductData(product.id).unit | lowercase}}
{{product.price || 0}}€ {{product.discount || 0}}% {{ getProductAmount(product.id, product.batch_number)}} {{getProductData(product.id).unit | lowercase}} (min {{getProductData(product.id).minimum_amount}})
{{product.count * (product.price || 0) * (100 - product.discount)/100 | number : 2 }}
+{{product.count * product.pant_multiplier * 0.10 | number: 2}}

{{$select.selected.description}}
{{product.product_group}} · {{product.id}} · {{getText('PRODUCT_PRODUCT_BATCH')}}: {{product.batch_number || '-'}} · {{product.ean}} · Areto: {{product.areto_nr}} · {{(product.price || 0) | number}} €
{{getProductAmount(product.nav_id, product.batch_number)}}
{{getText('ORDER_PRODUCTS_TOTAL_WITHOUT_WAT')}} {{getTotalPriceWithouVat() | number: 2}}€
{{getText('ORDER_PRODUCTS_VAT')}}: {{model.company.vat}}% {{getTotalVat() | number: 2}}€
{{getText('ORDER_PRODUCTS_PANT')}} {{getTotalPant() | number: 2}}€
{{getText('ORDER_PRODUCTS_TOTAL')}} {{getTotalPrice() | number: 2}}€
{{getText('AGREEMENTS_CHOOSE_FILE')}}
{{getErrors()[0]}}
{{getText('ORDERS_DATE')}} {{getText('ORDERS_DONE_TIME')}} {{getText('ORDERS_ORDER_NUMBER')}} {{getText('ORDERS_ORDERER')}} {{getText('ORDERS_OBJECT')}} {{getText('ORDERS_DELIVERY_TYPE')}}  
{{localDate(order.created_date)}} {{localDate(order.completed_time)}} - {{order.order_number}} {{order.client_name}} {{order.location}} {{order.delivery_type_name}}

{{getClientData(orderData.client_id).name}}

{{getClientData(orderData.client_id).address}}
{{$select.selected}}
# {{getText('VIEW_ORDER_PRODUCT')}} {{getText('VIEW_ORDER_AMOUNT')}} {{getText('VIEW_ORDER_PRICE')}} {{getText('VIEW_ORDER_DISCOUNT')}} {{getText('VIEW_ORDER_TOTAL')}} {{getText('VIEW_ORDER_WAREHOUSE_COUNT')}}  
{{$index + 1}}
{{ getProductData(product.product_code).id }}     {{getProductData(product.product_code).ean}}
{{ displayLongProduct(getProductData(product.product_code).description) }} · {{getText('PRODUCT_PRODUCT_BATCH')}}: {{product.batch_number || '-'}}
{{ getProductAmount(product.product_code, product.batch_number)}}{{getProductData(product.product_code).unit | lowercase}}
(min {{getProductData(product.product_code).minimum_amount}})
(kastis {{getProductData(product.product_code).units_per_parcel}})
{{getProductAmount(product.product_code, product.batch_number) + getOriginalProductAmount(product.product_code, product.batch_number)}} {{getProductData(product.product_code).unit | lowercase}}
{{product.amount * (product.price || 0) * (100 - product.discount)/100 | number : 2 }}€
+{{product.amount * pant_multiplier * 0.10 | number: 2}}
{{ getProductAmount(product.product_code, product.batch_number) + getOriginalProductAmount(product.product_code, product.batch_number)}} {{getProductData(product.product_code).unit | lowercase}} (min {{getProductData(product.product_code).minimum_amount}})
{{$index + 1}}
{{ getProductData(product.product_code).id }}     {{getProductData(product.product_code).ean}}
{{ displayLongProduct(getProductData(product.product_code).description) }} · {{getText('PRODUCT_PRODUCT_BATCH')}}: {{product.batch_number || '-'}}
{{product.amount}} ({{product.amount_original}}) {{product.price || 0}}€ {{product.discount || 0}}%
{{product.amount * (product.price || 0) * (100 - product.discount)/100 | number : 2 }}€
+{{product.amount * product.pant_multiplier * 0.10 | number: 2}}

{{$select.selected.description}}
{{product.product_group}} · {{product.id}} · {{product.ean}} · Areto: {{product.areto_nr}} · {{(product.price || 0) | number}} €
{{getProductAmount(product.nav_id, product.batch_number, product)}}
{{getText('VIEW_ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT')}} {{getTotalPriceWithouVat() | number: 2}}€
{{getText('VIEW_ORDER_VAT')}}: {{model.company.vat}}% {{getTotalVat() | number: 2}}€
{{getText('VIEW_ORDER_PANT')}} {{getTotalPant() | number: 2}}€
{{getText('VIEW_ORDER_TOTAL')}} {{getTotalPrice() | number: 2}}€
{{getText('AGREEMENTS_CHOOSE_FILE')}}
{{orderData.extra_info}}
{{orderData.client_info}}

{{getErrors()[0]}}
{{getText('VIEW_ORDER_DOWNLOAD_WAYBILL')}}

{{getText('AGREEMENTS_AGREEMENTS')}}

{{getText('AGREEMENTS_CHOOSE_FILE')}}
Item No Item Description Unit Product Group Start Balance In bound Out bound On Sales Order End Balance End Balance with orders
{{item['Item No']}} {{displayLongProduct(item['Item Description'])}} {{item['Unit of Measure']}} {{item['Product Group Code']}} {{item['Start Balance'] | number:0}} {{item['Inbound'] | number:0}} {{item['OutBound'] | number:0}} {{item['OnsalesOrder'] | number:0}} {{endBalance(item) | number:0}} {{endBalanceWithOrders(item) | number:0}}
Item No Item Description Invoice No Income Date Pieces
{{item['Item No']}} {{displayLongProduct(item['Item Description'])}} {{item['Invoice No']}} {{localDateWithoutTime(item['Income Date'])}} {{item['Pieces'] | number:0}}
Item No Item Description Group Invoice No Location Income Date Original Quantity Pieces Left
{{item['Item No']}} {{displayLongProduct(item['Item Description'])}} {{item['Product Group Code']}} {{item['Invoice No']}} {{item['Location Code']}} {{localDateWithoutTime(item['Income Date'])}} {{item['Original Quantity'] | number:0}} {{item['Pieces Left'] | number:0}}
Number Tellija Confirm kiirus Komplekteerimise aeg Järele käimine Komplekteerimise tähtaegsus
{{item.order_number}} {{getClientData(item.client_id).name}} {{timeDiff(item.confirm_time, item.created_date)}} {{timeDiff(item.completed_time, item.picking_end_time)}} {{timeDiff(item.completed_time, item.delivery_time)}}- {{timeDiff(item.picking_end_time, item.delivery_time)}}

{{getProductData(navId).description}}

{{getText('PRODUCT_TREND_PERIOD')}} {{getText('PRODUCT_TREND_AMOUNTS')}}
{{label}} {{data[0][idx]}}

{{getProductData(productId).description}}

{{productId}}

{{getText('WAREHOUSE_PRODUCT_DATE')}} {{getText('WAREHOUSE_PRODUCT_AMOUNT')}}
{{localDate(history.created_date)}} {{history.current_count}}

{{getText('MANAGEMENT_ADMINISTRATING')}}

{{getText('MANAGEMENT_TRANSLATIONS')}}

{{translateData.key}}

{{getText('MANAGEMENT_ID')}} {{getText('MANAGEMENT_ESTONIAN')}} {{getText('MANAGEMENT_ENGLISH')}} {{getText('MANAGEMENT_RUSSIAN')}}  
{{translation.key}} {{translation.est}} {{translation.eng}} {{translation.rus}}

{{getText('MANAGEMENT_NEW_COMPANY_ADDING')}}

{{getText('MANAGEMENT_ADDING_NEW_CLIENT_MANAGER')}}

{{getText('MANAGEMENT_NAME')}} {{getText('MANAGEMENT_ADDRESS')}} {{getText('MANAGEMENT_MAKING_ORDER')}}
{{company.company_name}} {{company.address}} {{getDisabledLabel(company.disabled_type)}}
{{getText('MANAGEMENT_NAME')}} {{getText('MANAGEMENT_EMAIL')}} {{getText('MANAGEMENT_COMPANIES')}}
{{client_manager.name || '-'}} {{client_manager.email}} {{getCompanyById(company_id).company_name}}
{{getText('MANAGEMENT_EMAIL')}}
{{mail}}
{{getText('MANAGEMENT_EMAIL')}}
{{mail}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_prices)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_manual_invoice)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_global_automatic_invoice_number)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_custom_address_lp_trans)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_eva)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_ean)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_description_for_client)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_location_select)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_units_per_parcel)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_service_invoices)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_detailed_mails_outside_lp)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_order_delivery_dates)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().send_waybill_with_confirm_email)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_areto_nr)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_order_files)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_filter_out_zero_products)}}
{{getFeatureLabel(selectedCompany().use_product_batches)}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}

{{getText('MANAGEMENT_YES')}} {{getText('MANAGEMENT_NO')}}
{{selectedCompany().company_name}}
{{selectedCompany().address}}
{{selectedCompany().vat}}%
{{getDisabledLabel(selectedCompany().disabled_type)}}
{{displayCutoffTime(selectedCompany().cutoff_time)}}
{{selectedCompany().company_group}}
{{getSelectedCompanysWarehousByCode(company_warehouse).description}} - {{getSelectedCompanysWarehousByCode(company_warehouse).code}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_YOURSELF')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_DEFAULT')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_FAST')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_FAST_JOB')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_WAITING_JOB')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_NUUDI_YOURSELF')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_PUNANE_YOURSELF')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_NEXT_DAY')}}
{{displayLanguage(selectedCompany().language)}}
{{selectedCompany().invoice_prefix}}
{{selectedCompany().invoice_current_value}}
{{selectedCompany().invoice_length}}
{{company_warehouse.description}} - {{company_warehouse.code}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_YOURSELF')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_DEFAULT')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_FAST')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_FAST_JOB')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_WAITING_JOB')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_NUUDI_YOURSELF')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_PUNANE_YOURSELF')}}
{{getText('TRANSPORT_TYPE_NEXT_DAY')}}
{{getText('MANAGEMENT_ESTONIAN')}}
{{getText('MANAGEMENT_ENGLISH')}}
{{getText('MANAGEMENT_RUSSIAN')}}
{{selectedClientManager().name}}
{{selectedClientManager().email}}
{{selectedClientManager().phone}}
{{selectedClientManager().email}}
{{getCompanyById(company_id).company_name}}
{{getCompanyById(company_id).company_name}}
{{getText('SERVICE_INVOICES_DOCUMENT')}} {{getText('SERVICE_INVOICES_DESCRIPTION')}} {{getText('SERVICE_INVOICES_SUM')}} {{getText('SERVICE_INVOICES_LEFT_OVER')}} {{getText('SERVICE_INVOICES_DATE')}} {{getText('SERVICE_INVOICES_DEADLINE')}}
{{invoice.document_number}} {{invoice.description}} {{invoice.original_amount | number: 0}}€ {{invoice.amount_left | number: 0}}€ {{localDate(invoice.document_date)}} {{localDate(invoice.due_date)}}
{{getText('SERVICE_INVOICES_OVERDUE_INVOICE_SUM')}}: {{getOverdueAmount()}}€